گروه مشاوران نقش و نشر

گروه مشاوران نقش و نشر

گروه مشاوران نقش و نشر که در حوزه ارایه خدمات روابط عمومی، تبلیغات و رسانه فعالیت دارد، بخشی از فعالیت خود را بر ارایه خدمات مشاوره به نهادهای نیکوکاری، موسسات خیریه و سازمان‌های مردم نهاد متمرکز کرده است. 35 درصد سود حاصل از خدمات این گروه به این نوع از موسسات و سازمان‌ها، به ارایه کمک های آموزشی و فرهنگی به کودکان نیازمند اختصاص یافته است.
o مشاوره روابط‌عمومی و مدیریت ارتباطات
o ارایه خدمات برندسازی و تصویر سازمانی
o ارایه خدمات تخصصی برنامه‌ریزی استراتژیک
o مشاوره مدیریت مالی و سرمایه و حسابداری نهادهای غیرانتفاعی و عام‌المنفعه
o ارایه خدمات تخصصی ارزیابی اقتصادی
o اجرای پروژه‌های تحقیقاتی، علمی و پژوهش اجتماعی (نظرسنجی، تحلیل محتوا و…)

فعالیت‌های این گروه و ارایه خدمات آن‌ به بنیاد خیریه طباطبایی برای کودکان به صورت رایگان انجام می‌گیرد و به سایر نهادهای نیکوکاری، موسسات خیریه و سازمان‌های مردم نهاد با تخفیف ویژه ارایه می‌شود.